Binh Thư Yếu Lược

Thể loại: Lịch Sử
Tác giả : Trần Hưng Đạo
  • Lượt đọc : 2.086
  • Kích thước : 6.32 MB
  • Số trang : 580
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.475
  • Số lượt xem : 8.838
  • Đọc trên điện thoại :
Ngô Tiên Chúa cả phá quân Lưu Hoằng Thao, Trần Hưng Đạo bắt sống Ô-mã-nhi, đều là ở sông Bạch Đằng và đều là những chiến công lừng lẫy nhất của nước ta. Danh tiếng các vị hào kiệt ấy đời đời còn mãi với ngàn thu sông núi.

Binh Thư Yếu Lược là một tác phẩm của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn về nghệ thuật quân sự.

Binh Thư Yếu Lược gồm có 4 quyển, với các chương như sau:
– Quyển I gồm 9 chương: Thiên tượng, Kén mộ, Chọn tướng, Đạo làm tướng, Kén luyện, Quân lễ, Tuyển người làm việc dưới trướng, Đồ dùng của binh lính, Hiệu lệnh.
– Quyển II gồm 10 chương: Hành quân, Hướng đạo, Đồn trú, Tuần canh, Quân tư, Hình thế, Phòng bị, Điểm về việc binh, Phép dùng gián điệp, Dùng cách lừa dối.
– Quyển III gồm 7 chương: Liệu thế giặc, Quyết chiến, Đặt cờ, Dã chiến, Sơn chiến, Thủy chiến, Lâm chiến.
– Quyển IV gồm 7 chương: Đánh thành, Giữ thành, Công thành, Xông vây – ứng cứu, Lui đánh, Thắng và đặt phục, Phép nhận hạng.
Mục Lục:
Lời giới thiệu
Tiểu sử Trần Quốc Tuấn
Tiểu sử Đào Duy Từ
Thuyết minh về bản dịch
Binh thư yếu lược
Quyển I
Quyển II
Quyển III
Quyển IV
Phụ : Hổ trướng khu cơ
Quyển 1 : Tập Thiên
Quyển 2 : Tập Địa
Quyển 3 : Tập Nhân