Bồi Dưỡng Tập Làm Văn Lớp 7 Qua Những Bài Văn Hay

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Thị Thành
  • Lượt đọc : 605
  • Kích thước : 53.55 MB
  • Số trang : 176
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 158
  • Số lượt xem : 1.460
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Bồi dưỡng tập làm văn lớp 7 qua những bài văn hay do Trần Thị Thành chủ biên, biên soạn nằm trong bộ sách bồi dưỡng tập làm văn lớp 7 trung học cơ sở lớp 6,7,8,9. Cuốn sách có những nội dung sau:

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Văn miêu tả và văn tự sự

Cuốn sách Bồi dưỡng tập làm văn lớp 7 qua những bài văn hay do Trần Thị Thành chủ biên, biên soạn nằm trong bộ sách bồi dưỡng tập làm văn lớp 7 trung học cơ sở lớp 6,7,8,9. Cuốn sách có những nội dung sau:

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Văn miêu tả và văn tự sự

Phần này, chúng tôi giới thiệu một số đề bài, dàn ı và bài làm của học sinh ở các dạng bài cụ thể.

Phần 2: Văn biểu cảm

Nội dung phần này cũng có khái quát phương pháp biểu cảm, các dạng bài : biểu cảm về loài cây, biểu cảm về cảnh đẹp, biểu cảm về tác phẩm văn học, biểu cảm về con người và các dạng bài biểu cảm khác. Mỗi dạng bài có giới thiệu nhiều đề bài, dàn bài và những bài làm văn của học sinh.

Phần 3: Văn nghị luận

Cũng như biểu cảm, nghị luận là kiểu bài mới đối với học sinh lớp 7.