Bài Tập Vật Lí Lớp 8

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Bùi Gia Thịnh
  • Lượt đọc : 1.678
  • Kích thước : 4.77 MB
  • Số trang : 102
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 846
  • Số lượt xem : 5.811
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách"Bài tập vật lý lớp 8" (bản đầy đủ) do Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành, nhằm cung cấp cho các em học sinh các dạng bài tập bám sát sách giáo khoa vật lí 8 để vận dụng các kiến thức trên lớp và làm bài tập. Cuốn sách gồm hai chương, với 29 đơn vị học bài cho các phần Cơ học và Nhiêt cung cấp cho các em học sinh đầy đủ công thức, kiến thức lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý

CHƯƠNG I. CƠ HỌC – VẬT LÝ 8

Bài 1. Chuyển động cơ học

Bài 2. Vận tốc

Bài 3. Chuyển động đều – Chuyển động không đều

Bài 4. Biểu diễn lực

Bài 5. Sự cân bằng lực – Quán tính

Bài 6. Lực ma sát

Bài 7. Áp suất

Bài 8. Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau

Bài 9. Áp suất khí quyển

Bài 10. Lực đẩy Ác – si – mét

Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Bài 12. Sự nổi

Bài 13. Công cơ học

Bài 14. Định luật về công

Bài 15. Công suất

Bài 16. Cơ năng

Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Vật lí 8

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Vật lí 8

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC – VẬT LÍ 8

Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Bài 21. Nhiệt năng

Bài 22. Dẫn nhiệt

Bài 23. Đối lưu – Bức xạ nhiệt

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Bài 28. Động cơ nhiệt

Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Vật lí 8

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Vật lí 8

Thuộc bộ sách