Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 Tập 1

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Phan Đức Chính
  • Lượt đọc : 9.248
  • Kích thước : 18.69 MB
  • Số trang : 138
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 3.716
  • Số lượt xem : 23.097
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Cuốn sách gồm hai phần : Đại số và Hình Học.Mỗi phần gồm hai tập tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 :

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 1
CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC
Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Chương 1 – Đại số 8
CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1. Phân thức đại số
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 3. Rút gọn phân thức
Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 1
CHƯƠNG I. TỨ GIÁC
Bài 1. Tứ giác
Bài 2. Hình thang
Bài 3. Hình thang cân
Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
Bài 6. Đối xứng trục
Bài 7. Hình bình hành
Bài 8. Đối xứng tâm
Bài 9. Hình chữ nhật
Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Bài 11. Hình thoi
Bài 12. Hình vuông
Ôn tập chương I: Tứ giác
CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
Bài 1. Đa giác. Đa giác đều
Bài 2. Diện tích hình chữ nhật
Bài 3. Diện tích tam giác
Bài 4. Diện tích hình thang
Bài 5. Diện tích hình thoi
Bài 6. Diện tích đa giác
Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 8
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – TOÁN 8

Thuộc bộ sách