Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 Tập 2

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Phan Đức Chính
  • Lượt đọc : 6.800
  • Kích thước : 32.78 MB
  • Số trang : 135
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 3.703
  • Số lượt xem : 17.124
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Cuốn sách gồm hai phần : Đại số và Hình Học.Mỗi phần gồm hai tập tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 :

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 2
CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1. Mở đầu về phương trình
Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Bài 4. Phương trình tích
Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 3. Bất phương trình một ẩn
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 2
CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Bài 1. Định lí Ta – let trong tam giác
Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – let
Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác
Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng
Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba
Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
Ôn tập chương III: Tam giác đồng dạng
CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
Bài 1. Hình hộp chữ nhật
Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật
Bài 4. Hình lăng trụ đứng
Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp
Bài 9. Thể tích của hình chóp đều
Ôn tập chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
ÔN TẬP CUỐI NĂM – TOÁN 8
Ôn tập cuối năm – Đại số – Toán 8
Ôn tập cuối năm – Hình học – Toán 8

Thuộc bộ sách