Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Quang Trung
  • Lượt đọc : 558
  • Kích thước : 16.12 MB
  • Số trang : 244
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 154
  • Số lượt xem : 2.238
  • Đọc trên điện thoại :
“Đọc hiểu văn bản ngữ văn 8” của tác giả Nguyễn Quang Trung đưa ra các phương pháp, cách thức giúp các em học sinh có cơ sở để đọc hiểu (cảm thụ và phân tích) văn bản văn học.

Sách gồm 3 phần:

Phần gợi dẫn của mỗi bài học nhằm chuẩn bị tâm thế, cung cấp một số kiến thức công cụ, có tính chất định hướng, tạo thuận lợi cho việc chiếm lĩnh mục tiêu của bài đọc hiểu: đó là các yếu tố đặc trưng thể loại, các thông tin quan trọng về tác giả, tác phẩm, tóm tắt và xác định cách đọc, cách kể.
Phần kiến thức cơ bản: được hình thành trên cơ sở lí giải những phương diện kiến thức từ các câu hỏi của sách giáo khoa, đồng thời thể nghiệm một số cách thức tiếp cận văn bản.
Phần liên hệ: có kết cấu mở, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng: có thể giới thiệu một văn bản tương đương hoặc gần gũi với bài học để tạo điều kiện cho người đọc so sánh kiến thức..