Bóng Tàu Ma

Tác giả : Hà Đức Nghị
  • Lượt đọc : 350
  • Kích thước : 0.44 MB
  • Số trang : 79
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 18
  • Số lượt xem : 941
  • Đọc trên điện thoại :
Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông cửa reo vang.
Ông Đốc gọi con:
- Côn ơi, ra xem ai, con!
Côn từ trên lầu chạy xuống. Tiếng khách vọng vào:
- Ba có nhà không em?
Côn lễ phép đáp:
- Thưa thầy, có ạ! Mời thầy vào chơi.
Côn dẫn khách vào phòng, ông Đốc đứng dậy bắt tay mời khách ngồi.
Côn giới thiệu:
- Thưa ba, đây là thầy Mạnh, giáo sư vạn vật ở trường con đó ba.
- Hân hạnh được biết thầy – rồi ông quay sang Côn – Con vào rót nước
mời thầy, con.
Thầy Mạnh vào đề ngay:
- Thưa ông bà, hôm nay tôi đến đây là để xin phép ông bà cho em Côn đi
cắm trại ít bữa ở Đại Lãnh.
...