Cái Dũng Của Thánh Nhân

  • Lượt đọc : 5.911
  • Kích thước : 0.67 MB
  • Số trang : 127
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 3.702
  • Số lượt xem : 16.666
  • Đọc trên điện thoại :
Cái Dũng Của Thánh Nhân của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần đề cập đến cách ứng xử của con người trong xã hội và các phương pháp tu dưỡng để đạt đến một tinh thần điềm đạm, an nhiên trước mọi hoàn cảnh khó khăn sóng gió của cuộc đời.