Nghiên Cứu Phân Tâm Học

Tác giả : Sigmund Freud
  • Lượt đọc : 1.252
  • Kích thước : 0.83 MB
  • Số trang : 128
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 939
  • Số lượt xem : 5.059
  • Đọc trên điện thoại :
Như Freud đã nói: "… Sự tìm hiểu phân tâm học không có cái gì đồng loại với một hệ thống triết lý có sẵn, một học thuyết toàn vẹn và thành tựu; phân tâm học bắt buộc phải tiến từng bước để hiểu những điểm khúc mắc của động tác tâm thần qua sự phân tích những hiện tượng bình thường và bất thường", tư tưởng của ông được trình bày tuần tự theo sự tiến triển của dòng suy tư với những sự chấn chỉnh và bổ túc cần thiết, chứ không theo một hệ thống chặt chẽ và ổn định ngay từ đầu. Sự kiện ấy có phản ảnh vào cách dùng danh từ.