Cuộc cách mạng một quả chuối

Tác giả : Fususu Giang Rita
  • Lượt đọc : 230
  • Kích thước : 3.58 MB
  • Số trang : 307
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 63
  • Số lượt xem : 790
  • Đọc trên điện thoại :
1) Sách được viết từ góc nhìn của Chuối, mà bạn có thể gọi là nhân vật tưởng tượng, nhưng các sự kiện và thông tin khoa học trong sách đều có thật.
2) Do đã đồng hành với hai tác giả từ bé tới lớn, nên trong các câu chuyện nếu có dùng từ “chúng tôi”, bạn hãy hiểu đó là Chuối tôi và tác giả đó.
3) Các quan điểm trong sách chỉ là quan điểm của chúng tôi (Chuối, Phương, và Giang), chứ KHÔNG cố thuyết phục bạn theo chế độ dinh dưỡng nào.
4) Các thông tin khoa học trong sách cũng KHÔNG thay thế lời khuyên của bác sĩ, nên bạn tự chịu trách nhiệm với sức khỏe của bạn.
5) Suy cho cùng, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Quyền lựa chọn là ở bạn, và tiếng nói thuyết phục nhất là tiếng nói trong bạn.