Cửu Thiên

Tác giả : Hắc Sơn Lão Quỷ
  • Lượt đọc : 282
  • Kích thước : 14.08 MB
  • Số trang : 4664
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 64
  • Số lượt xem : 1.362
  • Đọc trên điện thoại :
Thế nhân đều muốn thành tiên
Thanh tâm quả dục thật phiền lắm thay
Trần gian sương gió lắt lay
Cơm gà cá thịt mỗi ngày đều no

Thành tiên trăm việc chẳng lo
Kiều thê mỹ thiếp bao giờ mới quên?
Vạn năm một kiếp tu tiên
Chẳng bằng phàm tục triền miên một đời

Thần tiên trần thế xa rời
Phàm nhân khoái hoạt rong chơi bốn mùa
(Cua Đá phổ thơ)