Đạo giáo tri thức cơ bản

  • Lượt đọc : 346
  • Kích thước : 23.05 MB
  • Số trang : 129
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 923
  • Số lượt xem : 4.978
  • Đọc trên điện thoại :
Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Các tôn giáo dù là bản địa hay du nhập từ bên ngoài vào đều chung sống hòa bình trên đất mẹ Việt Nam. Mỗi người Việt Nam đều có quyền có hoặc không có tín ngưỡng và người theo đạo cũng như người không theo đạo đều được tôn trọng như nhau.

Trong xã hội đan xen các tôn giáo như vậy, dưới sự dẫn dắt của tinh thần đoàn kết, yêu nước, từ lâu đã nảy sinh nhu cầu khách quan tim hiểu tín ngưỡng của nhau. Người theo đạo này muốn hiểu giáo lý, giáo luật, lịch sử hình thành, nguyên tắc tổ chức... của đạo khác. Người không theo đạo nào mong muốn hiểu hơn cuộc sống tinh thần của những người có đạo sống quanh mình. Bởi hiểu biết, thông cảm chính là cơ sở cho đoàn kết và dựng xây.

Đáp ứng nhu cầu đó. Nhà xuất bản Từ điển bách khoa đã phối hợp với các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn và xuất bản bộ sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về các tôn giáo chính hiện hữu ở Việt Nam. Mỗi cuốn trong bộ sách bạn đọc sẽ gặp những tri thức cơ bản nhất về tôn giáo mà nó đề cập: quá trình hình thành và phát triển (ra đời, lễ nghi và kinh sách, tổ chức, phân chia giáo phái, phát triển...); quá trình du nhập vào Việt Nam.