Đậu Đậu em chưa biết yêu

Thể loại: Ngôn Tình ;Truyện
Tác giả : Niêm Đường
  • Lượt đọc : 230
  • Kích thước : 1.05 MB
  • Số trang : 286
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 32
  • Số lượt xem : 725
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1: Tay Chơi Be Lành Nghề
Chương 2: Đậu Thần Đau Nửa Đầu
Chương 3: Gintama Thiên - Kỳ Một
Chương 4: Gintama Thiên - Kỳ Hai
Chương 5: Gintama Thiên - Kỳ Ba
Chương 6: Gintama Thiên - Kỳ Bốn
Chương 7: Gintama Thiên - Cage
Chương 8: Gintama Thiên - Kỳ Sáu
Chương 9: Gintama Thiên - Cách Thức Chăn Nuôi
Chương 10: Gintama Thiên - Kỳ Tám
Chương 11: Gintama Thiên - Cách Thức Chăn Nuôi Bản Nâng Cấp
Chương 12: Gintama Thiên - Ham Muốn Chiếm Hữu
Chương 13: Gintama Thiên - Kỳ Mười Một
Chương 14: Gintama Thiên - Huyết Đồng
Chương 15: Gintama Thiên - Lung Nguyệt
Chương 16: ??? - Take 1
Chương 17: Psycho Pass - Take 2
Chương 18: Psycho Pass - Take 3
Chương 19: Psycho Pass - Take 4
Chương 20: Psycho Pass - Take 5
Chương 21: Psycho Pass - Take 6
Chương 22: Psycho Pass - Take 7
Chương 23: Psycho Pass - Take 8
Chương 24: Psycho Pass - Take 9
Chương 25: Psycho Pass - Take 10
Chương 26: Psycho Pass - Take 11
Chương 27: Psycho Pass - Take 12
Chương 28: Psycho Pass - Take 13
Chương 29: Psycho Pass - Take 14
Chương 30: Psycho Pass - Take 15