Hỏi – Đáp Về Luật Việc Làm

Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
Tác giả : Thanh Nga
  • Lượt đọc : 315
  • Kích thước : 1.04 MB
  • Số trang : 78
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 124
  • Số lượt xem : 1.093
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách gồm 101 câu hỏi và trả lời về các nhóm vấn đề lớn như: Chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.