Hướng Dẫn Kỹ Năng Số Cho Người Dân

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thành
  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 35.98 MB
  • Số trang : 206
  • Đăng lúc : 4 tháng trước
  • Số lượt tải : 91
  • Số lượt xem : 625
  • Đọc trên điện thoại :
Trong kỷ nguyên số, các hoạt động cơ bản đều được chuyển dịch lên không gian số. Ở Việt Nam cũng như trên thế giới đang tập trung xây dựng chiến lược phát triển kỹ năng số cho người dân. Cái gốc của chiến lược này nhằm xây dựng được thế hệ công dân số, trong đó kỹ năng số là năng lực quan trọng nhất để trở thành công dân số. Do vậy, việc phổ cập, nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng về công nghệ số, dịch vụ số, ứng dụng số, khai thác tối ưu các tiện ích số cho người dân là hết sức cần thiết. Việc xây dựng kỹ năng số như một kỹ năng học tập suốt đời trong cộng đồng với mọi thành phần xã hội.

Xuất phát từ thực tiễn đó, cuốn sách Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân được biên soạn nhằm mục đích tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực cho người dân.

Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn, song nội dung cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của độc giả để nội dung cuốn sách ngày càng được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

TÁC GIẢ