Khoa Học Ăn Chay

Tác giả : Thu Trang
  • Lượt đọc : 942
  • Kích thước : 2.36 MB
  • Số trang : 225
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 432
  • Số lượt xem : 2.964
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Khoa học ăn chay của tác giả Thu Trang cho ta thấy giá trị của việc ăn chay, nó thực sự là một bộ môn khoa học, chứ không còn mang sắc thái tôn giáo như trước đây. Đến với cuốn sách này chúng ta sẽ hiểu được bản chất thực sự của việc nên ăn chay đối với sức khỏe của cơ thể so với các ăn uống thông thường.