Kim Thánh Thán phê bình thơ Đường

Thể loại: Thơ Ca ;Văn Học
Tác giả : Trần Trọng San
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 52.85 MB
  • Số trang : 310
  • Đăng lúc : 4 tháng trước
  • Số lượt tải : 89
  • Số lượt xem : 629
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC
Lời giới thiệu Tiểu truyện Kim Thánh Thán
Những bài thơ Đường do Kim Thánh Thán tuyến phê
Long Trì (Thẩm Thuyên Kỳ)
Ngũ nhật quan kỳ (Vạn Sở)
Ung hồ sơn tự (Trương Thuyết)
Trừ dạ hữu hoài (Mạnh Hạo Nhiên)
Xuân tình (Mạnh Hạo Nhiên)
Tích và Vòng-Xuyên trang tác (Vương Duy) Phỏng Là dật nhân bắt ngộ (Vương Duy)
Ôn tuyển ngụ mục (Vương Duy)
Quá Thừa Như thiền sư, Túc cư sĩ Tung khâu lan-nhã
Hoàng Hạc lâu (Thoi Hiệu)
(Vương Duy)
Vạn Tuế lâu (Vương Xương Linh)
Dàng Kim-Làng Phụng Hoàng đài (Lý Bạch)
Anh Vũ châu (Lý Bạch)
Dạ biệt Vị tư-sĩ (Cao Thích)
Trùng dương (Cao Thích) Thu hứng hát thủ (Đỗ Phủ)
Hiểu phát Công-An, số nguyệt khế tức thử huyện
(Đỏ Phủ)
Để Trương thị ẩn cư nhị thủ (Đỗ Phủ)
Đẻ Tuyền công sơn trì (Lý Kỳ)
Tông tư-huân Lư viên ngoại (Lý Kỳ)
Ba lĩnh đáp Đỗ Nhị kiến ức (Nghiêm Vũ)
Thu tịch ký Hoài Tổ thượng nhân (Hoàng Phủ Tàng) Đóng Diêm Bá Quân «Túc đao quán hữu thuật»
Để Du Tiên các. Tức công miều (Lý Gia Hưu) Tảo thu Kinh-khấu lũ bạc, tặng Trương thị-Ngự
(Bao Hà)
(Lý Gia Hựu)
Tầm Vĩnh An Siêu thiền sư phòng (Sảm Tham)

....