Kinh Tế, Pháp Luật Về Đầu Tư Quốc Tế Và Những Vấn Đề Đặt Ra Với Việt Nam Khi Gia Nhập WTO

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Nguyễn Vũ Hoàng
  • Lượt đọc : 31
  • Kích thước : 6.87 MB
  • Số trang : 298
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 31
  • Số lượt xem : 345
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Kinh Tế, Pháp Luật Về Đầu Tư Quốc Tế Và Những Vấn Đề Đặt Ra Với Việt Nam Khi Gia Nhập WTO trên điện thoại
Hoạt động di chuyển vốn từ quốc gia này sang quốc gia khác (hoạt động đầu tư quốc tế) là một bộ phận cấu thành cơ bản của quan hệ kinh tế và kinh doanh quốc tế. Đầu tư quốc tế tạo nên dòng lưu chuyển vốn giữa các quốc gia, là hoạt động có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới, trong đó có quốc gia đầu tư và quốc gia nhận đầu tư.

Trong những năm gần đây, nhiều hoạt động đầu tư quốc tế đã diễn ra hết sức mạnh mẽ và có xu hướng phát triển nhanh chóng, trong số đó cần phải kể đến là hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp nước ngoài, hoạt động viện trợ, hoạt động hợp nhất và sáp nhập của các công ty xuyên quốc gia...

Cuốn sách nhằm cung cấp cho bạn đọc quan tâm đến đầu tư quốc tế và lĩnh vực Luật Kinh doanh quốc tế những vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn. Đặc biệt, nước ta chuẩn bị gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) việc tạo môi trường đầu tư, chuyển giao công nghệ... là những vấn đề hết sức quan trọng để nâng cao mức sống cho nhân dân, tạo công ăn việc làm, đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế nước ta sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Nhà xuất bản Thanh Niên xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách: "Kinh tế, pháp luật về đầu tư quốc tế và những vấn đề đặt ra với Việt Nam khi gia nhập WTO" của Th.s luật học Nguyễn Vũ Hoàng, giảng viên khoa Luật, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chúng tôi cũng mong nhận được sự góp ý phê bình của bạn đọc.

Hà Nội, tháng 5 năm 2006
NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN