Euro Vị Thế Quốc Tế - Những Ảnh Hưởng Tới Hệ Thống Tiền Tệ Thế Giới Và Kinh Tế Việt Nam

Tác giả : Bùi Đường Nghiêu
  • Lượt đọc : 71
  • Kích thước : 8.11 MB
  • Số trang : 137
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 76
  • Số lượt xem : 643
  • Đọc trên điện thoại :
Giở lại lịch sử thế giới, ta chỉ thấy xuất hiện các Liên minh quân sự, kinh tế hoặc thương mại, theo nhiều mức độ khác nhau từ "Hiệp hội" đến "Cộng đồng" rồi cao hơn nữa là "Liên minh". Trong mỗi "Liên minh" đó, độc lập chủ quyền về mặt tiền tệ của mỗi nước thành viên được tôn trọng nghiêm ngặt. Lịch sử thế giới chưa từng chứng kiến một Liên minh các Quốc gia độc lập nào mà tại đó lưu hành một và chỉ một đồng tiền chung. Thật vậy, theo truyền thống, mỗi một nước đều có một đồng tiền riêng là biểu tượng của độc lập chủ quyền vừa thể hiện "quyền lực tối cao" vừa là công cụ tiền tệ quan trọng của mỗi Nhà nước độc lập.

Nghiên cứu lịch sử Liên minh châu u ta thấy ý đồ cho ra đời và lưu hành một đồng tiền chung cho cả châu u đã xuất hiện ngay từ khi ký kết Hiệp ước Rôm - thành lập Cộng đồng châu u (1957). Từ đó, đồng tiền chung châu u luôn là chủ đề được lặp đi lặp lại nhiều lần trong chương trình nghị sự châu u, được cụ thể hoá qua các báo cáo chính thức mang tên WERNER (1970), DELORS (1989); những tranh luận liên miên về đồng tiền chung hay đồng tiền chung duy nhất của châu u đã làm khuấy động đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của châu u nhiều thập kỷ qua cùng với thời gian chuẩn bị suốt cả nửa sau thế kỷ XX.

Vận hành Liên minh kinh tế tiền tệ châu u và lưu hành trong Liên minh ấy một đồng tiền chung duy nhất là một công trình vĩ đại trong lịch sử tiền tệ thế giới. Như một làn gió mới, chương trình EMU và Euro sẽ mang lại cho châu u một sức bật mới, vị thế quốc tế mới và sức mạnh mới tiến vào thế kỷ XXI - thế kỷ toàn cầu hoá kinh tế. Mặt khác, sự ra đời của Euro còn làm đảo lộn tư duy và thay đổi cách thức xây dựng, vận hành nhiều chiến lược kinh doanh của rất nhiều Ngân hàng, rất nhiều Tổ chức tài chính, rất nhiều Doanh nghiệp có liên quan.

Việc châu u cho lưu hành đồng tiền chung duy nhất thay thế cho nhiều đồng tiền của nhiều quốc gia độc lập, có chủ quyền là một sự kiện duy nhất thành công trong lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử tiền tệ thế giới nói riêng. Sự ra đời của đồng Euro và EMU không những tác động đến đời sống kinh tế xã hội trong nội bộ Liên minh châu u mà còn có nhiều ảnh hưởng lớn tới hệ thống kinh tế tài chính tiền tệ thế giới, trong đó có Việt Nam. Đó cũng chính là lý do của sự ra đời cuốn sách mang tên Euro: vị thế quốc tế, những ảnh hưởng tới hệ thống tiền tệ thế giới và nền kinh tế Việt Nam.

Trong điều kiện nghiên cứu có hạn về thời gian, và khoảng cách địa lý nên các tác giả không có tham vọng và cũng không thể đi quá sâu, quá chi tiết vào những vấn đề còn đang là rất mới mẻ đối với nhiều người trên thế giới. Tuy nhiên, với một tinh thần cầu thị thực sự, các tác giả mong muốn nhận được sự quan tâm góp ý phê bình bổ của sung các độc giả có quan tâm đến vấn đề này.

Về kết cấu, cuốn sách gồm 3 chương lớn. Chương thứ nhất giới thiệu lịch sử ra đời của đồng Euro. Chương thứ hai trình bày những vấn đề liên quan tới vị thế của đồng Euro trên chính trường kinh tế quốc tế. Chương cuối cùng nêu lên những ảnh hưởng của đồng Euro đối với nền kinh tế tài chính Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị.