Learn Google Flutter Fast: 65 Example Apps

Tác giả : Mark Clow
  • Lượt đọc : 706
  • Kích thước : 3.56 MB
  • Số trang : 1011
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 604
  • Số lượt xem : 3.764
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách:

Giới thiệu bức tranh tổng quan của lập trình đa nền tảng.
Dart cơ bản.
Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Dart nâng cao.
Giới thiệu Flutter.
Cài đặt Flutter và các công cụ lập trình cần thiết.
Bước đầu tạo dự án Helloworld với Flutter.
Cài đặt máy ảo và chạy dự án.
Cài đặt thư viện và package cần thiết.
Widget, HTTP, Navigation, Form…
Tất nhiên, cái hay của cuốn sách này chính là việc vừa học lý thuyết vừa thực hành thông qua các ứng dụng ví dụ.