Lời khuyên dành cho thầy cô

Tác giả : John Vu
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 19.14 MB
  • Số trang : 151
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 162
  • Số lượt xem : 1.584
  • Đọc trên điện thoại :
Sứ mệnh và vai trò thấy có trong giai đoạn mới tại Việt Nam .
Nghề dạy học: Một lựa chọn lớn lao và khiêm nhường..
Vai trò của thầy cô giáo trong thời đại toàn cầu hóa. Đào tạo thầy cô giáo: Cần một tám nhìn mới...
Bốn phẩm chất của người thầy đáng nhớ
Làm thế nào để nghề giáo luôn mới mẽ?.
Kỷ luật và đọa nạt không giúp ích cho việc dạy học..
Khía cạnh cá nhân của việc dạy học
Hiểu nghề để yêu nghề
Robot có thể thay vai trò của thầy cô giáo không?.
Thước đo hiệu quả của học sinh: Thực học
Hãy xóa khoảng cách “tôn nghiêm đáng sợ”.
Vượt ra khuôn khổ lý thuyết trong sách vở.
Việc dạy học chưa bao giờ dễ dàng
Thư gửi thầy cô giáo đang trấn trở với nghề
Tầm nhìn của Steve Jobs
Hiện tượng “bộ tộc kiến” của Trung Quốc
...