Lược Truyện Đức Phật Thích Ca

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Jonathan Landaw
  • Lượt đọc : 446
  • Kích thước : 16.94 MB
  • Số trang : 147
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 305
  • Số lượt xem : 2.098
  • Đọc trên điện thoại :
Sách do Thích Chân Tính dịch
Bao gồm
Cuộc chiến đấu vĩ đại
Thức tỉnh
Dạy đạo cho ai
Lời dạy đầu tiên
....