MBA Trong Tầm Tay - Quản Lý Chiến Lược

Tác giả : Liam Fahey
  • Lượt đọc : 743
  • Kích thước : 12.86 MB
  • Số trang : 487
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.687
  • Số lượt xem : 5.519
  • Đọc trên điện thoại :
Mục đích của cuốn MBA Trong tầm tay Chiến lược tái bản lần hai này tương tự như ấn bản đầu tiên: cung cấp tư duy và khả năng thực hành tối ưu trong lĩnh vực quản trị chiến lược (hay chiến lược kinh doanh) cho các độc giả sau:

Các nhà quản lý, những người đã có bằng MBA quan tâm đến việc cập nhật kiến thức về quản trị chiến lược.

Bất kỳ ai đang làm việc tại các công ty muốn tìm hiểu về mục đích, bản chất cũng như các quy trình quản trị chiến lược.

Sinh viên - đã tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp – cần những tư liệu có đọng của các nhà tư tưởng hàng đầu trong lĩnh vực này. Cuốn sách này có thể cung cấp các nội dung căn bản hoặc nâng cao liên quan đến quản trị chiến lược.

Mặc dù đã giữ lại cấu trúc cũ như trong ấn bản đầu tiên, song phiên bản lần này cũng có một số cải tiến và thay đổi đáng kể:

Năm chương mới mở rộng phạm vi và tầm bao phủ của việc phát triển và thực thi chiến lược.

- Tái cấu trúc và nở rộng năm chương có nội dung phản ánh sự thay đổi trong hiện tại và tương lai về lý thuyết và khả năng thực hành quản trị chiến lược,

Trong tất cả các chương, tác giả đã bổ sung các phương pháp phân tích thực hành mới nhất, hoặc ví dụ minh họa về các trường hợp “thực hành tốt nhất” về quản trị chiến lược trong kỷ nguyên thương mại điện tử.

Thuộc bộ sách