MBA Trong Tầm Tay - Tài Chính Kế Toán

Tác giả : Theodore Grossman
  • Lượt đọc : 1.382
  • Kích thước : 33.36 MB
  • Số trang : 713
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 3.165
  • Số lượt xem : 6.873
  • Đọc trên điện thoại :
Hiểu tường tận các báo cáo tài chính.

Đo lường tỉnh thanh khoản của một doanh nghiệp.

Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Phân biệt các khoản thu nhập thường xuyên và các khoản mục bất thường

• Tiên liệu trước khả năng phá sản cho một doanh nghiệp.

• Lập dự thảo ngân sách.

• Thực hiện phân tích điểm hòa vốn. Đo lường năng suất.

Xác định lợi nhuận trên vốn đầu tư.

Hạch toàn chi phí vốn.

Lập kế hoạch kinh doanh.

• Tối thiểu hóa khoản thuế thu nhập mà công ty và bản thân bạn phải đóng.

Quyết dịnh hình thức công ty phù hợp: công ty hợp danh hữu hạn, công ty cổ phần tiểu chương S, công ty cổ phần tiểu chương C, hay là các hình thức khác.

Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Quản lý các rủi ro ngoại tệ

Đánh giá mục tiêu của một thương vụ mua lại hoặc sáp nhập Thấu hiểu vai trò của ban giám đốc một công ty cổ phần

Thiết lập một doanh nghiệp điện tử thành công

• Hiểu và biết cách sử dụng các công cụ tài chính phái sinh Tận dụng công nghệ thông tin để tạo ra lợi thế cạnh tranh

• Định giá một doanh nghiệp

Thuộc bộ sách