Nghệ Thuật Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
  • Lượt đọc : 409
  • Kích thước : 13.83 MB
  • Số trang : 470
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 278
  • Số lượt xem : 1.669
  • Đọc trên điện thoại :
Không phải binh sĩ nào muốn làm tướng quân thì đều có thể làm được, cũng như có rất nhiều người muốn làm lãnh đạo nhưng không phải ai ai cũng đạt đến một giới hạn nhất định của tiêu chuẩn cuộc sống và một chuẩn mực nhất định trong công việc thì mới có thể làm lãnh đạo. Làm lãnh đạo là lí tưởng theo đuổi của việc "làm người" và "hành sự" cũng là mục tiêu mà "làm người" và "hành sự" vươn đến.
Cuốn sách "Nghệ Thuật Lãnh Đạo Doanh Nghiệp (Biết Người, Dùng Người Và Thu Phục Người)"
Giới thiệu nội dung
Sử dụng người tài - quản lý và dùng người.
Tuyển chọn nhân tài - dùng người và quản lý.
Nguyên tắc phân công quản lý dùng người.
Phát hiện tiềm năng trong dùng người và quản lý người.
Tính công bằng trong quản lý, dùng người.
Sự tín nhiệm trong quản lý và dùng người.
Nguyên tắc thành thực, giữ chữ tín trong quản người và dùng người.