Nhạc Phi Liệt Truyện - Tập 1

Thể loại: Truyện Tranh ;Truyện
Tác giả : Hứa Cảnh Sâm
  • Lượt đọc : 204
  • Kích thước : 56.87 MB
  • Số trang : 208
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 60
  • Số lượt xem : 1.330
  • Đọc trên điện thoại :
Nhạc Phi (1103 – 1142) là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống. Trước sau tổng cộng quân của ông đã có 126 trận chiến với quân Kim và toàn thắng. Ông là một trong những vị tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc, chức tước của ông trước khi bị sát hại là Đại nguyên soái. Người Trung Hoa luôn lấy Nhạc Phi làm gương, xem ông là anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt trung thần.