Phân Tích – Bình Giảng Tác Phẩm Văn Học Nước Ngoài

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Lê Nguyên Cẩn
  • Lượt đọc : 527
  • Kích thước : 54.90 MB
  • Số trang : 398
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 230
  • Số lượt xem : 3.095
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Phân Tích – Bình Giảng Tác Phẩm Văn Học Nước Ngoài trên điện thoại
Cuốn sách "Phân tích - Bình giảng tác phẩm văn học nước ngoài" được viết nhằm cung cấp cho giáo viên có thêm một tư liệu giảng dạy và các bạn học sinh, những người yêu thích văn học nước ngoài có thêm những hiểu biết, định hướng khi thâm nhập tìm hiểu các tác giả và tác phẩm.