Phương pháp sử Học

Thể loại: Giáo dục ;Lịch Sử
Tác giả : Nguyễn Phương
  • Lượt đọc : 176
  • Kích thước : 3.71 MB
  • Số trang : 225
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 106
  • Số lượt xem : 1.056
  • Đọc trên điện thoại :
Cách đây hai năm, Văn khoa Đại học Huế có mở một Phòng Nghiên Cứu Sử đề xúc tiến công việc hiệu biết LỊCH SỬ nói chung, và nhất là LỊCH SỬ NƯỚC VIỆT NHÀ nói riêng.
Qua những phương pháp làm việc vững vàng và tiến bộ, PHÒNG NGHIÊN CỨU SỬ đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, nào là giúp đỡ sinh viên trong việc sưu tầm sử liệu, án khảo chứng tích lịch sử, trình bày các đề tài lịch sử trong phạm vi nhà trường, nào là làm sáng tỏ được nhiều nghi vấn về quá khứ của dân tộc và như thế góp một phần vào kiến thức lịch sử chung..
Nay PHÒNG NGHIÊN CỨU SỬ lại có can đảm xuất bản tập PHƯƠNG PHÁP SỬ HỌC, một công trình trước tác hết sức công phu, chẳng những là bồ ích mà còn rất cần thiết cho mọi người, tôi xin thành tâm khen ngợi hoạt động của PHÒNG NGHIÊN CỨU SỬ cùng hãnh diện giới thiệu với tất cả SINH VIÊN và hết thảy QUÝ VỊ ĐỘC GIẢ.