Bộ giáo trình Hóa Lý (4 tập)

Bộ giáo trình Hóa Lý (4 tập)

bộ giáo trình Hoa lí do một số cán bộ giảng dạy của bộ môn Hóa lý khoa Hòa Trường đại học Tổng hợp Hà Nội biên soạn.
Bộ sách bao gồm 4 tập do Nguyễn Văn Tuế, Nguyễn Thạc Sửu và Trần Văn Nhân viết