Hoá Lý - tập 1

Thể loại: Hoá Học ;Vật Lý
Tác giả : Trần Văn Nhân
  • Lượt đọc : 282
  • Kích thước : 11.12 MB
  • Số trang : 174
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 113
  • Số lượt xem : 1.557
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách này là tập I của bộ giáo trình Hoa lí do một số cán bộ giảng dạy của bộ môn Hóa lý khoa Hòa Trường đại học Tổng hợp Hà Nội biên soạn.
Tập I và II của giáo trình gồm 11 chương về nhiệt động học và các ứng dụng của nó. Các chương I - III, VI và VII do Nguyễn Thạc Sửu viết, các chương IV, V và VIII - XI do Trần Văn Nhân viết.
Các phần khác của Hoa lí như Cấu tạo chất, Hóa học chất keo, Hóa lý cao phân tử thường được trình bày trong các giáo trình riêng nên không đưa vào giáo trình này.
Các chương 1 IV và VII đề cập đến các cơ sở lí luận của nhiệt động học, - các chương V, VI, VIII và IX đề cập đến các vấn đề ứng dụng, chủ yếu trong việc khảo sát cân bằng pha, cân bằng phản ứng và lí thuyết dung dịch. Chương X giành cho nhiệt động học thống kê bao gồm thuyết động học chất khí. Trong số các ứng dụng của nhiệt động học thống kê có đưa thêm lí thuyết chất rắn nhằm phục vụ cho lí thuyết xúc tác trình bày sau. Chương cuối cùng đề cập đến các hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ. Đây là một lĩnh vực quan trọng của Hỏa lí. Hiện tượng hấp phụ ở đây được khảo sát chủ yếu về mặt cân bằng, do đó chương này cũng được xem như một phần ứng dụng của nhiệt động học. Đồng thời các kiến thức về hấp phụ là cần thiết trong việc khảo sát các quá trình điện cực và xúc tác dị thẻ.
Đối tượng phục vụ chủ yếu của cuốn sách này là sinh viên chuyên hóa, tuy nhiên nó có thể giúp ích cho một số đối tượng khác quan tâm đến Hóa lí.
Trong tình hình chưa có sự thống nhất ở nước ta về cách viết tên người nước ngoài, chúng tôi tạm thời chấp nhận cách viết tên gốc dạng La Tinh hoặc phiên ra tiếng La Tinh.
Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, nhiều đồng chí ở bộ môn Hóa l khoa Hóa trường đại học Tổng hợp Hà Nội cũng như ở một số cơ quan khác đã đọc từng phần của bản thảo và đóng góp những ý kiến quý báu. Các tác giả xin chân thành cảm ơn.
Mặc dù các tác giả đã hết sức cố gắng nhưng cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp phê bình xây dựng của bạn dọc.

Thuộc bộ sách