Giáo trình Hóa keo

Tác giả : Nguyễn Tuyên
  • Lượt đọc : 158
  • Kích thước : 2.96 MB
  • Số trang : 159
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 51
  • Số lượt xem : 704
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Hóa keo được biên soạn dựa theo chương trình đào tạo môn Hỏa keo – Hóa lý Cao phân tử cơ bản ở bậc đại học. Ngoài mục đích làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học của các ngành cử nhân, kỹ sư Hóa học, Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp. Môi trường.... giáo trình này còn có thể làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học Hóa học và các ngành khác có liên quan.
Nội dung của Giáo trình Hỏa keo gồm 6 chương:
- Chương 1: Những đặc tính chung của hệ keo. Phương pháp điều chế và tinh chế.
- Chương 2: Hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ.
- Chương 3: Tính chất của hệ keo.
- Chương 4: Độ bền và sự keo tụ của hệ keo.
- Chương 5: Nhũ tương
- Chương 6: Hợp chất cao phân tử và dung dịch của hợp chất cao phân tử.
Giáo trình không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp, của các bạn sinh viên, học viên để tài liệu được ngày càng hoàn chỉnh hơn.
Xin chân thành cảm ơn!