Giáo trình Marketing du lịch

Tác giả : Nguyễn Văn Mạnh
  • Lượt đọc : 430
  • Kích thước : 10.80 MB
  • Số trang : 443
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 146
  • Số lượt xem : 1.871
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1. Tổng quan về marketing du lịch
Chương 2. Môi trường marketing và kế hoạch marketing của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch
Chương 3. Thị trường du lịch và nghiên cứu thị trường của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch
Chương 4. Phân đoạn thị trường du lịch, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch
Chương 5. Chiến lược marketing của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch.
Chương 6. Chiến lược sản phẩm của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch.
Chương 7. Chiến lược giá của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch.
Chương 8. Chiến lược phân phối của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch.
Chương 9. Chiến lược xúc tiến của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch.
Chương 10. Marketing của điểm đến du lịch.