Giáo trình phương pháp giáo dục thể chất trong trường mầm non

  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 27.77 MB
  • Số trang : 229
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 20
  • Số lượt xem : 643
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình phương pháp giáo dục thể chất trong trường mầm non trên điện thoại
Giáo dục thể chất là một trong các nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho trẻ ở trường mầm non. Sinh viên khoa Giáo dục mầm non của các trường Cao đẳng Sư phạm cần phải có kiến thức về lí luận và kĩ năng thực hành để thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất cho trẻ. Ngoài ra, sinh viên còn phải có khả năng tiếp cận những vấn đề đổi mới trong lĩnh vực giáo dục thể chất cho trẻ mầm non.
Với những lí do trên, tác giả đã biên soạn giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non nhằm phục vụ công tác đào tạo sinh viên khoa Giáo dục mầm non của các trường Cao đẳng sư phạm. Giáo trình được biên soạn theo Chương trình môn học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Giáo trình chia thành 2 phần :
Phần một – Những vấn đề chung về phương pháp giáo dục thể chất
Phần hai – Quá trình giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mam non.
Phần một, sách đề cập đến các vấn đề : Lí luận cơ bản về giáo dục thể chất ; đặc điểm phát triển thể chất ; mục đích, nhiệm vụ và nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ mầm non.
Phần hai bao gồm nội dung và phương tiện ; phương pháp ; hình thức tổ chức và tổ chức công tác giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non.