Giáo trình quản lý học đại cương

Tác giả : Nguyễn Hữu Hải
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 17.14 MB
  • Số trang : 179
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 71
  • Số lượt xem : 1.358
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Quản lý học đại cương đề cập khái quát những vấn đề nguyên lý trong quản lý, giúp cho người học nắm được kiến thức cơ bản về quản lý theo những nội dung sau đây:
- Cơ sở của khoa học quản lý
- Các yếu tố ảnh hưởng, nguyên tắc, công cụ, phương pháp quản lý
- Chức năng quản lý
- Nhà quản lý
- Quyết định quản lý
- Thông tin trong quản lý
Quản lý học đại cương hiện có nhiều cơ sở đào tạo biên soạn để phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập theo chuyên ngành, vì thế nội dung và các chương mục không hoàn toàn thống nhất. Tuy nhiên, đó không phải là những hạn chế, mà còn làm phong phú thêm cho khoa học quản lý. Chúng tôi hy vọng cuốn giáo trình này sẽ góp phần bổ ích nhất định cho nững người quan tâm học tập, nghiên cứu môn khoa học này.