Giáo trình lập và phân tích dự án

  • Lượt đọc : 191
  • Kích thước : 2.48 MB
  • Số trang : 140
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 105
  • Số lượt xem : 1.040
  • Đọc trên điện thoại :
Môn học Lập và phân tích dự án ứng dụng các môn kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, marketing căn bản, quản trị doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp để lập và phân tích dự án đầu tư, góp phần nâng cao kỹ năng cho người học nghề kế toán doanh nghiệp.
Với mục tiêu trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về việc xây dựng các bước trong nghiên cứu soạn thảo một dự án, đồng thời, thông qua môn học, người học giải thích, tính toán được các chỉ tiêu và sử dụng được phần mềm Excel trong lập, phân tích dự án góp phần nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư tại doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng được chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa Kinh tế trưởng Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội biên soạn bộ Giáo trình lập và phân tích dự án (Dùng cho trình độ cao đẳng nghề)
Cuốn sách gồm 8 chương:
Chương 1 Một số nội dung cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư
Chương II Trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư
Chương III Nghiên cứu về thị trường trong dự án đầu tư
Chương IV Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật trong dự án đầu tư
Chương V. Phân tích tài chính trong dự án đầu tư
Chương VI Phân tích kinh tế - xã hội và đánh giá tác động về môi trường trong dự án đầu tư
Chương VII Ứng dụng EXCEL trong lập và phân tích dự án Chương VIII Một số nội dung về quản lý thực hiện dự án
Nội dung biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu liên quan của các trường Đại học, Cao đẳng. Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và cập nhật những kiến thức mới nhất.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo và các bạn học sinh, sinh viên cùng đông đảo bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.