Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Tác giả : Đặng Thị Loan
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 42.22 MB
  • Số trang : 656
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 137
  • Số lượt xem : 1.180
  • Đọc trên điện thoại :
Để phù hợp với nội dung cải cách chế độ kế toán Việt Nam, Viện Kế toán-Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức biên soạn cuốn giáo trình “Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp” làm tài liệu giảng dạy, học tập cho sinh viên chuyên ngành kế toán và sinh viên thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Cuốn giáo trình được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 11/1996 trên cơ sở Quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995. Từ đó đến nay cuốn giáo trình đã được tái bản nhiều lần trên cơ sở chỉnh lý, bổ sung cho phù hợp với các văn bản quy định về chế độ kế toán trong các doanh nghiệp của Bộ Tài chính.
Những năm gần đây, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong tiến trình đổi mới, mở cửa và hội nhập, Bộ Tài chính đã ban hành một hệ thống bao gồm 26 chuẩn mực kế toán cùng nhiều thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực kế toán ban hành, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước nhằm đạt được sự đánh giá trung thực, hợp lý, khách quan về thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.