Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả : An Văn Minh
  • Lượt đọc : 294
  • Kích thước : 14.02 MB
  • Số trang : 235
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 111
  • Số lượt xem : 1.554
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" ra đời phần nào giúp sinh viên, những nhà phát triển phần mềm trong tương lai có được những kiến thức cơ bản ban đầu cho vấn đề lựa chọn, xây dựng cấu trúc dữ liệu cũng như các giải thuật. Giáo trình này là tài liệu học tập của một môn học cơ sở cùng tên trong Chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin. Nội dung giáo trình trình bày những kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các giải thuật xử lý liên quan, giúp sinh viên nhận thức được vấn đề thiết kế và lựa chọn cấu trúc dữ liệu và các giải thuật, một giai đoạn quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm.
Để học tốt môn học này, đòi hỏi sinh viên phải thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình cơ bản như Pascal, C/C++,..., thành thạo các kỹ thuật lập trình như: cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, kỹ thuật lập trình đơn thể (sử dụng hàm).
Nội dung giáo trình được chia làm 5 chương:
• Chương 1. Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, bao gồm các khái niệm về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, mối quan hệ giữa chúng, vấn đề thiết kế cấu trúc dữ liệu, thiết kế và phân tích giải thuật, đánh giá độ phức tạp của giải thuật.
• Chương 2. Đệ quy và giải thuật đệ quy, một phương pháp thiết kế giải thuật khá quan trọng, nhất là với các giải thuật biểu diễn các thao tác xử lý cấu trúc dữ liệu dạng cây.
• Chương 3. Danh sách tuyến tỉnh, một loại cấu trúc dữ liệu rất phổ biến trong các bài toán tin học. Trong chương này chúng tôi trình bày các phương pháp lưu trữ danh sách và các thao tác xử lý tương ứng với mỗi loại danh sách.
• Chương 4. Cây, một dạng cấu trúc dữ liệu phi tuyến tính, chương này chủ yếu nói về cây nhị phân và các ứng dụng của chúng
• Chương 5. Sắp xếp và tìm kiếm, tập trung vào vấn đề mô tả, thiết kế và đánh giá các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm thông dụng, cũng như vấn đề cài đặt các giải thuật này trong bài toán ứng dụng.
Các chương trình ứng dụng và bài tập trong mỗi chương đã được chọn lọc ở mức độ phù hợp đối với sinh viên, qua đó sinh viên hiểu sâu sắc thêm về bài giảng, củng cố thêm về kỹ thuật cài đặt chương trình và nắm bắt được một số kiến thức không được trực tiếp giới thiệu trong giáo trình.