Hát

Tác giả : Ngô Thị Nam
  • Lượt đọc : 244
  • Kích thước : 8.62 MB
  • Số trang : 109
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 132
  • Số lượt xem : 948
  • Đọc trên điện thoại :
Ca hát là một nội dung quan trọng trong dạy học âm nhạc ở nhà trường phổ thông. Thông qua hoạt động ca hát, học sinh có thể tiếp thu những kiến thức, khái niệm âm nhạc một cách cụ thể, tích luỹ những ấn tượng, cảm xúc chân thực về tác phẩm âm nhạc.
Trong chương trình bộ môn Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở (THCS), hoạt động ca hát chiếm một thời lượng đáng kể, góp phần tích cực hình thành ở học sinh năng lực cảm thụ âm nhạc, đẩy mạnh khả năng hoạt động âm nhạc, gợi ở các em nhu cầu tìm hiểu về âm nhạc, đặt cơ sở ban đầu cho sở thích, thị hiếu âm nhạc đúng đắn, lành mạnh.
Để tiến hành dạy học và giáo dục âm nhạc, phát triển khả năng âm nhạc ở học sinh THCS, người giáo viên âm nhạc cần phải có những năng lực nhất định về âm nhạc, trong đó có năng lực hát.
Sách được biên soạn theo chương trình môn học Hát trong đào tạo giáo viên âm nhạc dạy ghép môn (chuyên môn 1 - 60 % và chuyên môn 2 - 40% ).
Học phần Hút 1 gồm bốn học trình, giới thiệu một số cơ sở lí luận về nghệ thuật hát, một số bài tập luyện giọng và phương pháp thực hiện, cách ứng dụng để thể hiện bài hát dùng ở trường THCS, một số ca khúc quần chúng, ca khúc nghệ thuật, dân ca Việt Nam và bài hát nước ngoài.
Học phần Hút 2 gồm hai học trình, giới thiệu những kiến thức chung về hát tập thể, một số kĩ năng hát hợp xướng đơn giản và phương pháp luyện tập, thực hành thể hiện các bài hợp xướng.
Toàn bộ giáo trình này sử dụng cho hệ đào tạo CĐSP Âm nhạc chuyên môn 1 (60%).
Hệ đào tạo CĐSP Âm nhạc chuyên môn 2 (40 %), thực hiện các chương I . II của học phần Hút 1 và các chương V, VI của học phần Hút 2.
Giáo sinh sử dụng tài liệu này cần có sự hướng dẫn của giảng viên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc thành nhạc.