Giáo trình hành chính văn phòng trong cơ quan nhà nước

Tác giả : Lưu Kiếm Thanh
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 17.92 MB
  • Số trang : 196
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 52
  • Số lượt xem : 614
  • Đọc trên điện thoại :
Hành chính văn phòng là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. Trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước, hành chính văn phòng vừa là phương tiện, vừa là sản phẩm của quá trình đó, được dùng để ghi chép và truyền đạt các quyết định quản lý, các thông tin từ hệ thống quản lý đến hệ thống bị quản lý và ngược lại.
Trong việc đào tạo đại học hành chính, kiến thức về hành chính văn phòng có ý nghĩa rất quan trọng. Sách được biên soạn theo chương trình đào tạo Đại học hành chính đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản, cơ sở pháp lý và những kỹ năng cần thiết của việc xây dựng và tổ chức công tác hành chính văn phòng trong các cơ quan, tổ chức.
Mặc dù đã có một số ví dụ minh hoạ được đưa ra trong sách, nhưng để học tập tốt môn học này, sinh viên cần được tổ chức để tìm hiểu thêm về thực tế công tác hành chính văn phòng tại các cơ quan, đối chiếu thực tế với lý luận nhằm làm sáng tỏ những nội dung cơ bản đạt ra trong môn học.
Do môn học liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của hành chính học, hơn nữa trong thực tế của công tác hành chính văn phòng còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết, cùng với sự hạn chế về trình độ của các tác giả, cuốn sách khó có thể tránh khỏi những hạn chế nhất định.
Các tác giả và Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc trong cũng như ngoài Học viện để tiếp tục hoàn thiện sách phục vụ có kết quả việc đào tạo nguồn nhân lực cho nền hành chính nhà nước.