Hoá Lý - tập 4

Thể loại: Hoá Học ;Vật Lý
Tác giả : Nguyễn Văn Tuế
  • Lượt đọc : 203
  • Kích thước : 5.57 MB
  • Số trang : 201
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 73
  • Số lượt xem : 844
  • Đọc trên điện thoại :
Chương I. CÁC THUYẾT VỀ CHẤT ĐIỆN LI
Chương II. CÁC HIỆN TƯỢNG BẤT THUẬN NGHỊCH TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI
Chương III. CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN CỰC CÂN BẰNG
Chương IV. LỚP ĐIỆN KÉP VÀ SỰ HẤP PHỤ TRÊN RANH GIỚI HAI PHA
...

Thuộc bộ sách