Einstein

Tác giả : Nguyễn Xuân Xanh
  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 24.18 MB
  • Số trang : 426
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 134
  • Số lượt xem : 1.122
  • Đọc trên điện thoại :
Quyển sách tiểu sử quy mô về Einstein của tác giả Nguyễn Xuân Xanh đã giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Einstein bằng một cung cách cũng dễ hiểu cho một giới độc giả rộng rãi. Ông đưa ra một cách tiếp cận trực tiếp và lôi cuốn vào thế giới tư duy của Einstein, đặt nó vào khung cảnh của thời đại ông, đồng thời làm rõ nét tính thời sự của Einstein đối với thế giới hiện tại của chúng ta.
Một công trình ấn tượng và có sức lôi cuốn bởi khối lượng thông tin phong phú và cách trình bày đầy sinh khí.