Giáo trình Vật Lý Đại Cương - Tập 2

Tác giả : Lương Duyên Bình
  • Lượt đọc : 110
  • Kích thước : 25.14 MB
  • Số trang : 243
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 68
  • Số lượt xem : 1.097
  • Đọc trên điện thoại :
Mục đích của các khoa học tự nhiên là nghiên cứu thế giới tự nhiên, nắm được các tính chất, các quy luật và bản chất các quy luật của tự nhiên để tìm những ứng dụng trong thực tế hoặc "chung sống hoà bình" với các quy luật ấy. Thế giới tự nhiên vận động không ngừng, nghiên cứu thế giới tự nhiên nhất định không thể tách rời nó khỏi trạng thái vận động. Vì vậy, một trong những đối tượng nghiên cứu của các khoa học tự nhiên là nghiên cứu các - đạng vận động của thế giới tự nhiên, thế giới vật chất. Vận động của thế giới vật chất có nhiều đạng, muôn hình muôn vẻ. Theo Ăngghen, "hiểu theo nghĩa chung nhất, nghĩa là hiểu nó là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính bên trong của vật chất thì vận động bao gồm mọi biến đổi, mọi - quá trình xảy ra trong vũ trụ từ sự di chuyển giản đơn đến tư duy”.
Vật lý học là một môn khoa học tự nhiên nghiên cứu các dạng vận động tổng quát nhất của thế giới vật chất, từ đó suy ra những tính chất tổng quát nhất của thế giới vật chất, những kết luận tổng quát về cấu tạo và bản chất của các đối tượng vật chất ; mục đích của vật lý học là nghiên cứu những đặc trưng tổng quát, những quy luật tổng quát về cấu tạo và vận động của vật chất.