Giáo Trình Phương Pháp Định Giá Các Sản Phẩm Hàng Hóa Và Sản Phẩm Dịch Vụ Công Cộng Trong Đô Thị

Tác giả : Nguyễn Liên Hương
  • Lượt đọc : 144
  • Kích thước : 7.55 MB
  • Số trang : 93
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 101
  • Số lượt xem : 888
  • Đọc trên điện thoại :
Trong giáo trình này vấn đề phân phối và định giá sản phẩm, dịch vụ công cộng trong các đô thị được trình bày theo phương cách phù hợp với điều kiện của một nước đang phát triển áp dụng mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Lần đầu tiên các nội dung và kết cấu môn học "Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị" được viết thành tài liệu giảng dạy cho sinh viên ngành “kinh tế và quản lý đô thị" nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Các tác giả mong nhận được sự góp ý của đồng nghiệp và bạn đọc để tài liệu này được hoàn thiện hơn; các ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Bộ môn Tổ chức - Kế hoạch, khoa Kinh tế xây dựng, trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.