Công Nghệ Gia Công Chi Tiết Quang

  • Lượt đọc : 158
  • Kích thước : 10.16 MB
  • Số trang : 173
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 47
  • Số lượt xem : 887
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách này được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu của các nước có hữu tảng vững chắc về khoa học cơ bản và có nền công nghiệp chế tạo các thiết bị quang học tiên tiến như Liên Xô cũ, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà Séc, Anh, Mỹ... Đồng thời, đây cũng là sự đúc kết các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm thực tiễn của một số đơn vị đào tạo, nghiên cứu như Bộ món Cơ khí chính xác và Quang học, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm Cơ khí chính xác và Kỹ thuật Quang học nghiệp vụ - Bộ Công an, Viện Vật lý thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam... Tài liệu này cũng giới thiệu một số thiết bị gia công chi tiết quang hiện đại hiện đang được sử dụng ở Việt Nam, như ở Trung tâm Cơ khí chính xác và Quang học nghiệp vụ - Bộ Công an, Công ty Cổ phần Kinh mắt Hà Nội...
Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bỏ ích cho các nhà công nghệ, công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực gia công chi tiết quang và các lĩnh vực có liên quan. Đặc biệt, cuốn sách này là giáo trình môn học đang được giảng dạy cho chương trình đại học và sau đại học của chuyên nghành cơ khí