Tự Động hoá và điều khiển thiết bị điện

Tác giả : Trần Văn Thịnh
  • Lượt đọc : 133
  • Kích thước : 7.76 MB
  • Số trang : 331
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 108
  • Số lượt xem : 1.073
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình gồm 7 chương :
Chương 1: Những khái niệm cơ bản
Chương 2 : Các phần tử trong hệ thống tự động điều khiển thiết bị điện Chương 3: Một số hệ thống điều khiển có tiếp điểm
Chương 4 : Điều khiển bằng mạch không tiếp điểm
Chương 5 : Điều khiển động cơ diện theo nguyên tắc tác động liên tục
Chương 6 . Ổn định nguồn cấp
Chương 7 : Điều khiển số thiết bị điện