Vật Lý Thống Kê

Tác giả : Nguyễn Quang Báu
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 212.89 MB
  • Số trang : 308
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 54
  • Số lượt xem : 1.451
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình " Vật lý thống kê " này được biên soạn trên cơ sở các bài giảng đã được các tác giả trình bày nhiều năm và theo chương trình vật lý giai đoạn II dành cho sinh viên khoa vật lý của trường Đại học Tổng hợp Hà nội (nay là trường Đại học khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà nội). Giáo trình này cũng rất bổ ích và có thể dùng làm tài liệu tham khảo, giảng dạy cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm, các trường Đại học khác trong nước có học môn Vật lý thống kê và đặc biệt cho các giáo viên dạy Vật lý ở các trường Đại học và Phổ thông trung học. Khi viết giáo trình này chúng tôi đã cố gắng đạt tới mục đích đề ra là cơ bản, hiện đại và Việt nam.
Giáo trình trình bày những khái niệm cơ sở của Vật lý thống kê (phần I), một số vấn đề của Vật lý thống kê các quá trình cân bằng (phần II), một số vấn đề của Vật lý thống kê các quá trình không cân bằng (phần III) và một số phương pháp lý thuyết trường lượng tử cho các hệ nhiều hạt trong Vật lý thống kê (phần IV). Ngoài phần bài giảng, giáo trình có đưa ra một số bài tập. Những bài tập này nhằm giúp cho học viên hiểu sâu sắc hơn nội dung Vật lý của bài giảng cũng như giúp cho học viên tập vận dụng các kiến thức thu được giải quyết một số vấn đề Vật lý cụ thể. Giáo trình do PGS-PTS Nguyễn Quang Báu chủ biên và trực tiếp biên soạn toàn bộ chương III của phần I, chương II của phần III, và các chương I, II, III, IV, V của phần IV. Những chương và phần còn lại của giáo trình có sự tham gia biên soạn của GVC Bùi Bằng Đoan (phần lý thuyết).