Hoá Lý - tập 2

Thể loại: Hoá Học ;Vật Lý
Tác giả : Trần Văn Nhân
  • Lượt đọc : 157
  • Kích thước : 10.17 MB
  • Số trang : 210
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 91
  • Số lượt xem : 1.049
  • Đọc trên điện thoại :
Chương VIII – Dung dịch
$34. Một số khái niệm chung
$35. Đại lượng mol riêng phần §36. Dung dịch lí tưởng và dung dịch thực
837. Cân bằng lỏng – hơi trong hệ hai cấu tử. Các định luật Konovalov. Nguyên tắc chưng cất
§38. Sự hoà tan hạn chế hai chất lỏng. Sự chưng cất lôi cuốn hơi nước
839. Sự phân bố của cấu tử thứ ba vào hai chất lỏng ít tan vào nhau. Sự chiết từ dung dịch.
$40. Các quy luật về sự hoà tan trong dung dịch vô cùng loãng
$41. Nhiệt độ đông đặc và nhiệt độ sôi của dung dịch. Phương pháp nghiệm lạnh và nghiệm sối.
§42. Áp suất thẩm thấu
$43. Hoạt độ
Chương IX − Quy tắc pha -
844. Một số định nghĩa
845. Chứng minh quy tắc pha của Gibbs
$46. Hệ một cấu tử (Hệ bậc một)
$47. Hệ hai cấu tử (Hệ bậc hai)
$48. Hệ ba cấu tử (Hệ bậc ba)
$49. Phân tích nhiệt và phân tích hoa lí
Chương X– Nhiệt động học thống kê
$50. Đặt vấn đề
§51. Các định luật phân bố cổ điển
$52. Thống kê lượng tử
$53. Năng lượng trong phân tử
....

Thuộc bộ sách