Giáo trình điện hóa học

Thể loại: Hoá Học ;Vật Lý
Tác giả : Đỗ Trà Hương
  • Lượt đọc : 165
  • Kích thước : 4.92 MB
  • Số trang : 179
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 108
  • Số lượt xem : 1.002
  • Đọc trên điện thoại :
Điện hóa học là một ngành khoa học được xây dựng trên cơ sở của Nhiệt động hóa học, Động hóa học và các ngành khoa học có liên quan như Hóa lượng tử, Điện tử học... Nó cũng là nội dung quan trọng của ngành học Hóa lí nói chung.
Nội dung quyển sách này bao gồm bài giảng cho sinh viên ngành Hóa học của Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên trong nhiều năm gần đây. Quyển sách này bao gồm những nội dung chính như sau:
Chương 1. Mở đầu.
Chương 2. Lí thuyết về dung dịch chất điện li.
Chương 3. Cân bằng giữa điện cực và dung dịch - Pin Ganvani.
Chương 4. Những quá trình điện hóa không thuận nghịch.
Cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên theo học ngành Hóa học của các trường đại học và cao đẳng, cho cán bộ làm việc có liên quan đến hóa học và điện hóa
Do lần đầu biên soạn giáo trình, nên chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của các đồng nghiệp, các sinh viên khi sử dụng, nhằm giúp giáo trình hoàn thiện hơn để phục vụ công tác dạy học được tốt.
Xin chân thành cảm ơn!