Sách Giáo Viên Âm Nhạc 1 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Hồ Ngọc Khải
  • Lượt đọc : 524
  • Kích thước : 13.68 MB
  • Số trang : 101
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 196
  • Số lượt xem : 1.861
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách Giáo Viên Âm Nhạc 1 – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại
LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo viên Âm nhạc 1 được biên soạn nhằm hỗ trợ giáo viên thiết kế bài học môn Âm nhạc lớp 1 theo hướng mở, sinh động, hấp dẫn, nhằm mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

Sách giáo viên Âm nhạc 1 gồm hai phần:

- Phần một: Những vấn đề chung về chương trình và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc 1.

- Phần hai: Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc 1.

Ở Phần một, sách nêu ra những vấn đề về chương trình, phương pháp, tổ chức hoạt động dạy học theo từng phân môn, phương pháp đánh giá... giúp giáo viên có cơ sở để thực hiện các hoạt động dạy học.

Ở Phần hai, sách đưa ra những gợi ý giúp giáo viên xác định các mục tiêu bài học và các yêu cầu cần đạt trong mỗi chủ đề, cụ thể hoá các nội dụng ở từng chủ đề thành những hoạt động dạy học trên lớp. Tuy nhiên, việc gợi ý này chỉ mang tính tham khảo, tuỳ tỉnh hình thực tế trong hoạt động dạy học, giáo viên cần sáng tạo, linh hoạt để có thể tối ưu hoá việc dạy học phát triển năng lực âm nhạc đến học sinh.

Thông qua việc học âm nhạc, học sinh có thể khám phá và hiểu biết: “Âm nhạc là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống".

Nhóm tác giả

Thuộc bộ sách