Sách Giáo Viên Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 10 Thiết Kế Và Công Nghệ – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Lê Huy Hoàng
  • Lượt đọc : 203
  • Kích thước : 10.30 MB
  • Số trang : 66
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 118
  • Số lượt xem : 1.599
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo viên Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ là tài liệu tham khảo để giáo viên lập kế hoạch bài dạy dựa trên sách giáo khoa Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tài liệu này giúp cho các thầy cô hiểu rõ về sách giáo khoa Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ, về cách thức tổ chức dạy học các chuyên đề học tập môn Công nghệ 10 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Sách giáo viên Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ gồm hai phần:

PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Hướng dẫn giáo viên tìm hiểu về các Chuyên đề học tập trong môn Công nghệ 10. Trong đó, chú trọng làm rõ các vấn đề: phát triển phẩm chất, năng lực trong dạy học công nghệ; giáo dục STEM và hướng nghiệp trong dạy học công nghệ; nội dung, yêu cầu cần đạt và đặc điểm chương trình Chuyên đề học tập Công nghệ 10. Trên cơ sở đó, giáo viên sẽ chủ động hơn trong việc lập kế hoạch dạy học bám sát chương trình, đảm bảo tính đặc thù của môn Công nghệ.

Giúp giáo viên hiểu rõ mô hình sách giáo khoa Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ. Trên cơ sở đó, hướng dẫn giáo viên phương pháp khai thác, sử dụng sách giáo khoa Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ để lập kế hoạch bài dạy từ việc xác định mục tiêu, phân tích cấu trúc và đặc điểm nội dung, thiết kế các hoạt động dạy học, cũng như các hoạt động đánh giá.

PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ CỤ THỂ Với mỗi bài, sách giáo viên đưa ra những gợi ý cụ thể về mục tiêu bài học; cấu trúc và

đặc điểm nội dung bài học; công việc chuẩn bị; gợi ý tổ chức các hoạt động dạy học; gợi ý các câu hỏi, bài tập đánh giá; và những thông tin cần thiết bổ sung cho bài học.

Nội dung hướng dẫn cụ thể trong tài liệu này được xem như là một phương án gợi ý tối ưu của nhóm tác giả biên soạn sách giáo khoa. Trên cơ sở đó, thầy cô linh hoạt và sáng tạo để điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch bài dạy cụ thể phù hợp với điều kiện nhà trường, với đặc điểm tâm, sinh lí học sinh, đảm bảo hiệu quả cao nhất khi dạy học.

Chúc các thầy cô thành công khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chúng tôi mong muốn nhận được những ý kiến góp ý của thầy cô và bạn đọc để tài liệu ngày càng chất lượng hơn.

Sách liên quan